Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szeghalmi Állami Gazdaság privatizációja. Vagyonszerzésem.

reszem-volt-benne.jpg

Dr. Halász Árpád: Privatizáció a Szeghalmi Állami Gazdaságban.          Vagyonszerzésem.

 

A Puszta csárda mögött található a volt Állami Gazdaság 2. kerülete, a kerület irodája,  az állattartó telepe és a gépműhelye. Ennek a neve: Szeghalom Halas puszta.

Az Állami Gazdaság a továbbiakban/AG/ a privatizáció kezdetén csőd alatt állt. A csődöt a Berettyóújfalui 198.sz. Ügyvédi Iroda bonyolította az én vezényletemmel.

Sikeres csődegyezség volt, amelyben kijelöltük az eladandó egységeket, épületeket, vagyontárgyakat, amelyek vételárából a tartozások rendezhetőek voltak.

Így került eladásra a Halas pusztai 2. kerület is.

A két igazgató, a szeghalmi és berettyóújfalui ötlete volt, hogy szervezkedjünk a megvételére.

Az első megbeszélésünk alkalmával azt határoztuk el, hogy 4-4 fő/4 szeghalmi-4 berettyóújfalui érdekeltségű/ azaz 8 fő lesz a vevő, egy társaságban. Ezért választottam a Peroktáv Mgtsz nevet/persona=személy, oktáv=8/ és azért lett szövetkezet, mert azokra volt kidolgozva a reorganizációs hitel és fedezet abban az időben.

A nyolc fő: a szeghalmi igazgató, helyettese, jogtanácsosuk és egy budapesti vagyonértékelő valamint a berettyóújfalui igazgató én és két vállalkozó: Szabó és Zákány urak.

1992 október 29.-én jegyeztettem be a Cégbíróságon a Peroktáv Mgtsz-t amelyet végül is 5 tag alapított: Széll, Halász, Szabó és Zákány urak valamint egy Firkala nevezetű 5.személy akit a vagyonértékelő diktált be, de személyesen soha nem láttuk.

Első körben a 2. kerület megvétele volt a dolgunk.

A feladat adott volt: a vagyonértékelőnek minél kisebbre értékelni a kerület vagyonát, a szeghalmi vezéreknek minél jobban kistafírungozni a kerületet, javítani a gépállományt, jó minőségben vetni, karban tartani az állatállományt, nekem elkészíteni a pályázatot, biztosítani a banki hátteret a vételárhoz, a két vállalkozónak biztosítani a pénzt az ajánlati dokumentáció, a bánatpénz és az ÁFA megfizetéséhez, Széll úrnak felkészülni a vagyon átvételére és a gazdálkodásra.

 

-2-

 

A pályázás időszakában, csak formális kapcsolat volt a szeghalmiakkal 

Az ajánlati dokumentáció tartalmazta, hogy önállóan működő egységként adják el a termőföld bérletével együtt, és azt is hogy a pályázat helyileg kerül elbírálásra, azonban az AVÜ jóváhagyásával lehet megkötni érvényesen a szerződést.

Az ajánlati dokumentációt a Peroktáv Mgtsz első elnöke a Zákány úr vette át.

A vagyonértékelő cég munkája alapján a kerület vagyona az alábbi könyvszerinti értéket mutatta:

1. Ingatlanok:

    - 26,7862 ha major, út/ tehén istállók, ellető, tejház, növ.marha istálló, agregátorház, szoc.épület, DV szin, itatásos borju nevelő, nyári szállás, húsmarha telep, ivóvíztároló, silótér, térburkolat, kerítés,magtár, 4db vasvázas szin, kombájnszérű, szénaszárítók,gépműhely, műhely daru pálya,üzemanyag raktár, szervízműhely, kerületi iroda(raktár,étkező), munkásfürdő, fúrott kút, hidroforház/

 

                                                                        Értéke: 29.570.000 Ft

2. Gépek,berendezések:

    - 136 tételben felsorolt traktorok, kombájnok, pótkocsik, kombinátor, vetőgép, egyéb mg.-i eszközök, 260 ha öntözésére alkalmas lineár, üzemanyag kút és egyéb berendezések

                                                                        Értéke: 21.780.000 Ft

3. Állatállomány:

    - 302 db tehén, 275 db növ.marha, 224 db itatásos borjú, 6 db ló

 

                                                                        Értéke: 19.456.000 Ft

4. Termék, eszköz, anyag:

    - saját termelésű késztermék                   Értéke:17.416.000 Ft

    - mezei leltár                                                             4.456.000 Ft

    - fogyóeszközök                                                        2.987.000 Ft

    - vásárolt ipari anyag                                              1.824.000 Ft

    - szerves trágya                                                        5.755.000 Ft

 

                                                                   Összesen 103.544.000 Ft

Ehhez a bérelhető földterület 2000 ha amelynek a fele szántó.

A foglalkoztatottak összlétszáma 97 fő volt, havi bruttó átlagbérük: 15.880Ft.

 

Erre pályáztunk, úgy hogy nyilván tudtuk van-e más pályázó.

Az első ajánlatunk egyedüli pályázóként 30 millió+ÁFA volt, amely a vételár alacsony volta miatt sikertelen lett.

A második fordulóban már 34 millió Ft+ÁFA-ra emeltük a vételárat, amely elfogadásra került.

1993 február 1-én megkötöttük az adásvételi szerződést. Ezt az AVÜ február 22.-én kelt levelével jóváhagyta az alábbi módosításokkal:

- jogfolytonossággal vegyük át a 97 dolgozót

- a földbérletre külön bérleti szerződést kötünk 20 évre

- a Földhivatal csak a teljes vételár kifizetése után jegyezheti be a tulajdonosváltozást

 

-3-

 

Ezek után felkerestem az OKHB Rt Püspökladányi Fiókját(ahol ismertek egyébként) és egyben ők voltak az AG finanszírozói,hitelezői, hogy 34 millió hiteligényünk van 7 éves futamidővel,amelyből 2 év türelmi időt kérünk a tőke visszafizetésre.

A Bank ezzel lényegében egy hitelátvállalást hajt végre, pénz mozgása nélkül./Ez beleillett az akkori reorganizációs hitelkonstrukcióba./ A Bank igazgatója akkor Dúróné Sárika volt, akinek bemutattam Széll urat mint társamat, felvázoltam az elképzelésünket és támogatott minket. 

Igényeltünk és kaptunk 70%-os kamattámogatást, a megvásárolt vagyonon túli fedezetre a Hitelgarancia Alapítványnál pályáztunk és nyertünk támogatást.

A szövetkezetet mindössze öten alapítottuk összesen 20.000 Ft tőkével, így kellett befizetnünk 5 millió tagi kölcsönt, amelyből az ÁFA-t is tudtuk fizetni. Ezt az 5 milliót Szabó és Zákány urak fizették be a szövetkezet számlájára.

1993 április elején már átvettük a gazdaságot, a dolgozók már nekünk dolgoztak, a tehenek már nekünk tejeltek, amit elvetettek azt már mi arattuk le.

A későbbiek során úgy döntöttünk, hogy a megmaradt Szeghalmi Állami Gazdaság legyen a szeghalmiaké, ez a kerület pedig kizárólag a miénk.

Így adtunk nekik 3 millió Ft.-ot, hogy alakítsanak céget és pályázzanak az AVÜ-nél a megmaradt töviskesi vagyonra. Létrehozták a Két Folyó Kft, amely sikeresen pályázott és nyert.

Így a szeghalmi állami gazdaság termelő vagyonát két cég vette meg.

 

Ebből ami engem érintett a továbbiakban a:

 

Peroktáv Mgtsz amelyet Széll úr beolvasztott a Körös 2000 Kft-be

 

A vagyonszerzés ennyire egyszerű volt, pénz nem igazán kellett / kivéve az én kapcsolati tőkémet és a tagi kölcsönként kapott 5 milliót/

Felhőtlen volt a viszony Széll úr és közöttem, sokszor elmondta nekem mások előtt is „doktor úr te vagy a legnagyobb”.

Mindannyian örültünk a vagyon megszerzésének, a két család között is nagy volt az összhang.

Széll úr boldog volt, hogy egy félig saját birtokon gazdálkodhatott kedve szerint,boldog volt hogy a berettyóújfalui állami gazdaság privatizációja által elvesztett állását, munkáját, munkahelyét visszaszerezhette.

Én mindössze annak örültem, hogy van egy szövetkezeti vagyonom, ami jó, hozzáértő kezekben van, és szeret és tisztel a Széll család. Később még annak is, hogy földeket szereztünk magunknak a kárpótlás során.

Külön ügyvéd foglalkozott a kárpótlási jegyek megvételével és a licitálások során annak termőfölddé váltásával.

 

 

 

akik-valamikor-szerettek-oromot-szerezni-nekem.jpg

 

                               Ez a kép az 50. szülinapomon készült, ahol átadják a nagy szülinapi tortát

 

 

-4-

 

Az első belső feszültség 1993 júniusában keletkezett, a két vállalkozó tagunk Szabó és Zákány úr összeveszett Széll úrral, állítólag azért mert nem kezelte őket tulajdonosként, feleségeiknek nem mutatta be a birtokot, arrogáns igazgatói stílusban tárgyalt velük.

Nagy vita keveredett amelyben Széll úr kijelentette vagy ő megy vagy Szabó és Zákány.

Én, Széll úr mellé álltam és meggyőztem a két vállalkozót a békés elválásra, kiszámoltuk az anyagi igényeiket (5 millió és kamatai)amelyet megkapnak és írják alá, hogy kiválnak a szövetkezetből,Zákány úr lemond a szövetkezet elnöki funkciójáról.

Ezek után lényegében a két családé maradt a vagyon, hiszen a családtagokkal pótoltuk a kiváló tagokat.

Ezen időszakban a Széll és a Halász család volt a tulajdonos 50-50%-ban.

1993 év végén pályázatot készítettem munkahelymegőrző bértámogatásra./ A pletyka szerint akkor a kisgazda Zsiros Géza lobbizott, hogy legyen ilyen kiírás/.

A pályázatunk nyert és 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk 1994 elejétől és ezért 60 fő továbbfoglalkoztatását vállaltuk.

Eleinte a finanszírozás gondot okozott, hiszen a bank az alacsony tőke miatt nem hitelezett annyit amennyire szükség volt az év során.

Ezért időszakonként segíteni kellett a szövetkezetet plusz forrással.

 

a-varos-004.jpg

 

 

 

-5-

 

Az egész gazdaság szakmai irányítását Széll úr végezte, nagyon ügyesen magas szakmai színvonalon.

Az állatállomány szaporodott, bemutatókra jártunk az állatokkal, jó tejhozamot értünk el, persze mindebben nagy szerepe volt dr. Kádár Gyula állatorvosunknak, aki egyébként a volt állami gazdaság szakszervezeti bizalmija is volt, az adásvételhez az ő aláírására is szükség volt, a megszerzés idején.

A növénytermelésben is jó hektáronkénti hozamokat értünk el, az össz. területünk kb.3000 ha volt/szántó,legelő,erdő/ 

Később maga mellé vette az én jóváhagyásommal a Máté úr által kirúgott Simon urat gépésznek, akinek idővel ügyvezető igazgatói címet adományozott.

 

 

 

 

baloztam-001.jpg

 

 

                                                                      Széll úr jobbján a Simon úr

 

 

Kárpótlási jegyeken földeket vettünk az általunk művelt körben. A két családnak kb.350-350 ha szántó földje lett.

 

A vezetésből én soha nem kértem részt, csendes 50%-os tulajdonos voltam. A 4 tagú családommal akkor mentem ki ha hívtak és ráértem. Én abban az időben jól menő ügyvéd és felszámoló voltam, sem osztalékra sem fizetésre nem tartottam igényt./Csak megjegyzem a Széll család ebből élt./

 

Széllné volt az elnök(Zákány után), Simon ügyvezető és Széll úr az irányító én nem kértem semmihez jogot.

Minden esetre ha pénz kellett, likviditási gondok voltak Széll úr nekem szólt, így vagy én adtam vagy kértem, de minden kérését teljesítettem.

 

-6-

 

Amikor véletlenül én is kifogytam akkor Erdei Sanyi bácsi adott kölcsönöket segítve a folyamatos működést.

Aztán Széll úr javaslatára felvettük tagnak. Egy ideig hárman voltunk tulajdonosok.

Ekkor következett be a második konfliktus.

Igazán Sanyi bácsi sem tetszett Szél úrnak, mert értett a mezőgazdasághoz és segítően beleszólt, a gazdálkodásba, véleményt mondott és tanácsokat adott.

Széll úr nem ezt mondta nekem okként, hanem azt, hogy a fia magatartása kifogásolható mert állítólag parancsolgatott a munkásoknak.

 Nem igazán tudom mi volt a valós ok, de szó szerint azt mondta nekem:”Sanyi bácsit el kell takarítani”.

Én gondolkodás nélkül újra mellé álltam és győzködtem Sanyi bácsit a békés elválásra természetesen tisztességes vagyoni elszámolás mellett.

Sanyi bácsi elment és közölte velem:”te leszel a következő”.

Fel sem fogtam  Sanyi bácsi szavait, de ha felfogtam volna sem hiszek neki, pedig igaza

volt.

 

 

50-eves-voltam.jpg

 

 

                                                                                Az 50. szülinapi torta

 

-7-

 

1996-ban nagy ünnepséget rendeztek Széll úr és Z Nagy Tibi(akivel közösen a Puszta csárdát vettük meg) amelyen ünnepeltem az 50.szülinapomat egy kerti partin kb 150 vendég, 2 zenekar, mazsorett csoport, tűzijáték, örök emlék.

A gazdaság finanszírozásához a követelésvásárlással hoztam nagy pénzeket/kb.80-100 milliót/ amelyet a bankkonszolidációs fejezetben részletezek.

Új gépeket/kombájn, traktor/vettünk, nagy léptékben fejlődött a gazdaság 1997-re megduplázódott az állatállomány, saját vadásztársaságot harcoltam ki kettőnknek.

1995-96.-ban együtt nyaralt a két család Tunéziában és a Kanári szigeteken.

 

 

gyerekek-001.jpg

 

                                    Éppen egy üdülési jog megvételéről tárgyaltunk a Kanári szigeteken

 

A viszony példás volt 1997 őszéig.

 

Peroktáv Vadásztársaság

 

1996-ban saját vadásztársaságot alakítottunk 3500 ha-on amelynek a története a            következő:

Saját ill. bérelt területünket mutattam meg Nagy Barna barátomnak és dr. Csaba Miklós komádi körzeti orvos barátunknak.

Miklós vadász volt, mondtam hozhatja a puskáit és én is kértem a mezőőrünktől puskát. Kimentünk a saját területünkre és lövöldöztünk vadakra.

A földjeink egy része a Szeghalmi Vadásztársaság területéhez tartozott, akiknek a vadőrei elkaptak minket és feljelentettek a Rendőrségen.

 

-8-

 

 Hosszú herce-hurca, kihallgatások után ugyan semmi nem lett belőle, mert a puskákat jól elrejtettük és nem találták meg és vadat sem lőttünk,/bizonyíték nem volt/ de a bosszú megfogalmazódott bennem, elvesszük a területet és saját vadásztársaságot csinálok. Széll úr már vadász volt ekkor.

A 3500 ha-t kellett bérbe vennünk vadászatra. Bizonyítottunk 3500 ha-t amelyen gazdálkodtunk is, jogilag megalakulhatott, azonban a szeghalmiak nem adták át az államtól bérelt területet, ez kb.500 ha-volt amelyet szintén mi műveltünk.

Az akkori Megyei Hivatal szintén ragaszkodott a Szeghalmi Vadásztársaság területéhez.

 

Pert indítottam, az állam képviseletét megszereztem a perben és nyilván a Peroktáv Vadásztársaságnak adtam a vadászati jogot is, mivelhogy egyébként is a szövetkezetünk művelte, bérelte.

Összeszedtük a 10 főt a Széll és Halász család férfi tagjai és a dolgozóink együtt alakítottuk a Vadásztársaságot.

Kihívtuk a megyei vadász-vezéreket a tagok vizsgáztatására, egy két tagot még felvettünk és elkezdődött a nagy vadászat, fácánnevelés, őzbakok kilövése.

 

 

eletem-elso-es-utolso-ozikeje.jpg

 

 

                                                             Életem első egyben utolsó őzbakja

 

Teljesen komolyan csináltuk a vadászatot, még vadőrünk is volt, ő mutatta meg nekem, hogy hol mikor jelenik meg ez a bak amelyet sikerült kilőnöm a Széll úr puskájával.

-9-

 

Igazi úri vadász voltam, nekem csak élményeim voltak teljes kiszolgálás mellett. 

Vadásztam kettesben nyáron, vadásztam szánról télen amelyet lovak húztak és akkor amikor akartam.

A vadászat teljes költségét a gazdaság fedezte akkoriban.

 

 

A Puszta csárda megszerzése

 

A puszta csárda megszerzése nem volt nehéz feladat, hiszen a vizet az áramot tőlünk –Peroktáv Mgtsz-től kapta.

Az épületen az egyháznak volt jelzálog és elővásárlási joga, ezt kellett először rendezni. Az egyház 1 millió Ft készpénzért mindenről lemondott. Ezek után az AG vezérei mindössze egy traktort kértek a vételárba. Felszámolásból vettünk egyet nekik, így elkészülhetett a szerződés amely alapján 30-30-30 %-ban Széll József-Z Nagy Tibor-dr.Halász Árpád lett a tulajdonos, míg 10 %.-ban Pócz János.

A Csárda működésére létrehoztam a Bt.-t amelyet Z. Nagy mint beltag irányított.

 

1997 őszéig gazdag vagyonos és befolyásos ember voltam, az össz vagyonom: 1/2 szövetkezet,1/3 pusztacsárda kb 350 ha föld, 1/3 ügyvédi iroda, egy lakótelepi lakás, hétvégi ház Bakonszegen, Jaguár,VW. Passat a Peroktáv Vadásztársaságunk és pénz.

A vagyon össz. értéke kb 500 millió Ft, ezek elvesztése külön történet amit talán még megírok.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Túlélők?

(József, 2015.10.31 21:24)

Üdvözlöm!
Engem először csak az érdekelne, hogy még létezik-e a Túlélők zenekar? Lehet, hogy a youtube-on egy idei fellépésük van fönt, vagy ez egy másik zenekar?

Re: Túlélők?

(drhalasz, 2016.03.17 14:24)

A "Túlélők" zenekar Debrecenben található alapítói dr.Forgács Barna és fia! Nem tudom, hogy ma még működnek-e!

martonyi

(pepe, 2014.01.22 18:22)

Akkoriban az volt a divat, hogy szétrabolnak, széthordonak AG ot TSZ t.Ha nem is ez volt a fő szándékotok, hogy munkahelyeket megtartjátok, de 97 ember az 97 család és ez becsülendő.Az viszont érdekes és kiváncsivá tesz , hogy eggy rafinált felszámoló ügyvédet aki bizonyos időben mindent el tudott rendezni hogyan vághatnak meg 500millával

Re: Gr

(drhalasz, 2012.07.20 07:38)

Engem kicsit érdekelne, hogy ki Ön?

Re: Re: Gr

(Anima1, 2012.07.20 23:57)

A http://www.jogiforum.hu -n válaszolt a kérdésemre. Ott ugyanilyen nicknéven vagyok fenn, és a nevemet természetesen nem teszem publikussá. :)
Egyébiránt egy senki vagyok, csak saját kíváncsiságom okán érdekelt, amit írt, nem megbízásból... :)

Re: Re: Gr

(dr simon jános, 2013.02.07 14:36)

tanult barátom egy zseniális jogász és hihetetlenül könnyelmű ember,amig benn volt,üzlettársaira iratta minden vagyonrészét és amikor kijött,egyszerűen közölték vele,hogy neked itt semmid nincs!!ezen nincs mit hosszasabban megírni......

.

(Anima1, 2012.07.20 01:53)

"A vagyon össz. értéke kb 500 millió Ft, ezek elvesztése külön történet amit talán még megírok."

Én remélem, hogy egyszer megírja, mert nagyon érdekel.