Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A vállalkozóvá válás útja,útvesztői.

2012.01.24


  Üzleti és jogi tanácsaim


Tartalom: Ezen kis írás végigvezet az ötlettől a megvalósításig, a cégalapítástól az üzletvezetői munkán keresztül a sikeres cégen keresztül a meggazdagodásodig. Ezen túl megmutatja a meggazdagodás megtartásának lehetőségét is.
Tanácsaim meg nem fogadásával bemutatja a bukás formáit is.


1. Bevezető                                                                                                     1.old


2. Van ötletem, hogyan valósítsam meg?                                                2.old


3. Milyen segítők kellenek?                                                                         3.old

-jogi

-könyvelői

-marketing


4. Működik a cégem                                                                                   10.old

-átvilágítás

-beolvadás,kiválás

-csőd

-végelszámolás

-felszámolás

-cég megszüntetés,cégalapítás

-alkalmazz mediátort


5. Offshore cég alapítása                                                                          16.old


6. Franchise                                                                                                   22.old  


Összefoglalás                                                                                              25.old


                                                                                              -2-

B e v e z e t ő

Dr. Halász Árpád nyugdíjas ügyvéd, jogtanácsos vagyok. A jogi végzettség megszerzése előtt matematika-fizika szakos tanár voltam.
Rövid életrajzomat és munkásságomat megismerheted a drhalasz.blogspot.com honlapon is.
Nyugdíjasként dolgozom, a D&C Iroda Kft ügyvezetőjeként segítem a vállalkozásokat, üzleti jogi tanácsokkal, gazdasági konfliktusok kezelésével.
Tehát a célom ezen kis írással, hogy segítséget nyújtsak azoknak akik szeretnének vállalkozni, már elindultak a vállalkozás útján, küzdenek a vállalkozásuk eredményességéért, ill akik sikeresek akarnak maradni.

V a n  ö t l e t e m.  H o g y a n   v a l ó s í t s a m  m e g?

Sokan megkerestek ötleteikkel, kérdezték mi a véleményem. A válaszom mindig az volt, hogy körültekintően meg kell vizsgálni vállalkozói szempontból:
Mennyire új, eredeti? Van e hasonló megvalósítás alatt? Mennyire elterjedt? Hozhat-e pénzt? Milyen költségek mellett valósítható meg? A befektetés mikor térülhet meg?
Meg kell vizsgálni területileg: a környéken ilyen vagy hasonló vállalkozás van-e, ha igen akkor hány van, milyen árakkal dolgoznak, van- e esély megélni mellettük.
Felmérjük, kinyomozzuk egy adott térségben működő azonos, vagy hasonló profilú cégeket.
Online vállalkozás esetén nyilván ezt a munkát az interneten kell elvégezni.

A legújabb ötletekkel most találkozom, amelyekre a jó megoldást napjainkban izzadjuk ki.
Ezek az internetes munkák,  az internet bekapcsolása a munkák végzésébe, az online munkák.
Külön vizsgálat kérdése, hogy az ötlet megvalósítható-e, ha igen milyen módszerekkel, eszközökkel online. Azt előre leszögezhetjük, hogy az online munka jól szervezve, jó marketinggel olcsóbb árfekvésben is sok pénzt hozhat a vállalkozásnak.

Az ötlet vállalkozói szempontból történő vizsgálata azt jelenti, hogy megvalósítása hoz- e profitot.(Ezalatt azt értsd, hogy a nettó összes árbevétel-összes költség/bér+járulékai, bérlet, útiköltség, telefonköltség stb./ hoz-e pozitív eredményt.)
                                                                                               -3-

A következő kérdés az, hogy az ötlet megvalósítása mennyi pénzbe, munkába kerül és az mikor térül meg.
Nyilván a legjobb, ha minél előbb megtérül. Megtérülhet néhány hónapon belül. Azonban a mai világban az 1- 2 évnél később megtérülő befektetéssel nem igazán érdemes foglalkozni/ez alól kivétel az olyan beruházás, amely terméket állít elő/. A 10 évnél hosszabb határidő esetén el kell gondolkodni és csak   hosszú távú vevői piac megléte esetén szabad elindulni
Fontos a vevői kör megléte/ a fizetőképes kereslet/. Először csak kis tételben ésszerű kísérletezni, és ha jónak látszik, csak akkor bővíteni.

Egy időszakban, amikor a bankok könnyebben finanszírozták a beruházásokat, a cégeknek adtak folyószámla hitelt, előfordult, hogy az ötletre vevő akadt és más valósította meg mint aki kitalálta. A mai viszonyok között ez nem működik.
Megállt a bankok finanszírozó kedve, ill. ha adnak, akkor teljesen körülbástyázzák magukat. Az ingatlan fedezeten túl készfizető kezességet is kérnek, valamint viszonylag nagy saját erőt követelnek meg. Ma igaz, hogy csak az kap pénzt a banktól, akinek van, és több kell. Akinek nincs pénze, az nem kap.

Tehát a legjobb, ha az ötlet megvalósításához kevés pénz kell, vagy pénz helyett munka kell,  ha sok pénz szükséges összedobhatják az ötletet megvalósító társak./ Ez esetben a hozzájárulásuk arányában lehetnek tulajdonosok, szólhatnak bele a közös cég dolgaiba./
Eljutottunk odáig, hogy van min dolgozni/ötlet/ és van kivel/társak/.


M í l y e n  s e g í t ő k   k e l l e n e k?

Magánszemélyként az ötletünket nem tudjuk legálisan megvalósítani, ahhoz vagy egyéni vállalkozónak, vagy valamely társas vállalkozás tagjának, tulajdonosának kell lennünk.

Felkeresünk egy jogászt / lehetőleg tapasztalt ügyvédet, jogtanácsost/ és kérjük a segítségét abban, hogy mely formát tartja a legésszerűbbnek adott esetben.

                                                                                              -4-

Jogi segítő: Milyen jogi formában működjön a vállalkozás?

1.    Működhet egyéni vállalkozóként. Az egyéni vállalkozói igazolványt az illetékes önkormányzatnál lehet igényelni a megszabott tevékenységekre. Az igazolvány kiváltása után bélyegzőt készíttet, valamint megveszi a szükséges nyomtatványokat /átutalási, készpénzes számlák, ki és befizetési pénztárbizonylatok, útiköltség
            elszámolási nyomtatványok stb/. Nyit saját bankszámlát és indulhat az üzlet.
            El kell  mondjam, hogy az egyéni vállalkozó is tud másokat alkalmazni, fő és mellék
            fogalakozásban/illetve teljes és részmunkaidőben/.
      Ami a hátránya az egyéni vállalkozásnak,  hogy a vállalkozó sikertelenség esetén a           
      saját   vagyonával is felel  vállalkozása  tartozásaiért. Előnye az, hogy egyedül dönt     
      a haszon egyedül az övé.

2.  Működhet Betéti Társaságként/Bt/ Ennek jogi formája az, hogy minimum egy beltag
     van, aki egyben az üzlet vezetője a cég/Bt./ képviselője és minimum egy kültagja van.
           Induló tőkenagyság nincs előírva, ismerek 10-20 ezer Ft-os tőkével rendelkező Bt-ket
           is.
           Hátránya ennek is, hogy a beltag felel a saját vagyonával is a Bt tartozásaiért.
           A kültagok nem felelnek, csak a befizetett tőkéjük erejéig.

     3.   Működhet Korlátolt felelősségű Társaságként/Kft/. Ebben létezik egyszemélyes Kft
           és több személyes is.
           A többszemélyes Kft-ben a tagok a befizetett tőkéjük arányában szavaznak és döntenek
           el üzleti és egyéb kérdéseket is. A tagok által megszabott munkát az ügyvezető végzi.
           Az ügyvezetőt választhatják a tagok közül is. Ő képviseli a céget, Ő a bankszámla
           fölött rendelkező, a könyvelést megválasztó, a munkáltatói jog gyakorlója.
           Társasági szerződésben kell rendezni, ha jogot vagy kötelezettséget írunk elő neki.
          A rendes gazdálkodás szabályainak betartása esetén az ügyvezető nem felel saját
           vagyonával.

A jogi formákat nem teljességgel soroltam fel, csak a leggyakoribb, a legelterjedtebb formákat elemzem.
                                                                                           -5-

 A leírásom is tükrözi, hogy én a Kft-t tartom a legjobbnak, ezért bővebben erről írok. A mai Kft szabályozás mellett mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbb megoldást. Amennyiben egyedül akar maradni, mint tag, mint tulajdonos,
megteheti egyszemélyes Kft-ben,ha mint tag ill. tulajdonos nem kíván foglalkozni a cége vezetésével, felvehet ügyvezetőt, aki az ő irányításával a jogszabályi kereteken belül dolgozik neki. A Kft tőkéje függetlenül attól, hogy egy vagy több személyes minimum 500 ezer Ft.
Sokan megteszik, hogy befizetik és másnap már ki is veszik a bankból, de ne feledjük, azért le kell költségelni, mert egyébként a házi pénztárban landol a kivett pénz.
A többszemélyes Kft tagjainak figyelniük kell arra, hogy az egyszerű döntésekhez 51% többség kell, tehát az ötletadó, ill. aki a legtöbb pénzt kívánja kivenni a cégből, erre ügyeljen.
A Kft alakításához javasolom ügyvéd igénybevételét, akihez a következő adatokkal kell menni:
- cégnév /egyedi különleges legyen amilyen még nincs/ ellenőrizheted a nevet az ingyenes céginformációs oldalon/www.e-cegjegyzek.hu/
- tevékenységi körök/TEÁOR jegyzék/www.teaorszamok.hu kiválasztani azokat a
  tevékenységi köröket amelyeket a cég gyakorolni fog, megjelölve ezek közül  a
  főtevékenységet
- magánszemélyek/ tagok, ügyvezető adatai, személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító/
- a cég székhelye, esetlegesen telephelye is./Székhely ahová a levelek érkeznek ahol a központi iroda van, ahol az ügyvezető megtalálható stb, telephely/ha van/ahol pl. a teherautók vannak, ahol pl. raktárak vannak stb/
Gyakori kérdés mennyibe kerül?
Ha nem kapcsolják a cégalapítást könyveléshez, székhelyszolgáltatáshoz illetékkel együtt kb 100.000 Ft-ból kijön minden/ügyvédi munkadíj és alapvető nyomtatványok, bélyegzőkészítés is/
A cég létrejötte után bankszámlát nyitunk, majd a banki igazolást a tőke meglétéről becsatoljuk a cégbírósághoz.(Indulhat a cég 100 ezer Ft tőke befizetésével és a 400 ezer Ft egy éven belüli befizetésének előírásával is.)

A cég az ügyvéd által elkészített társasági szerződés aláírásától kezdve működhet.

A bejegyeztetésének időigénye kb 2-3 nap.
                                                                                             -6-

A cég kész, bankszámla van, következik a bélyegző készítése.
 Mi legyen a bélyegzőn?
A cég neve, székhelye adószám vagy bankszámlaszám vagy mindkettő.
A bélyegzővel már tudsz vásárolni szigorú számadásra kötelezett  nyomtatványokat.
/Ezek a számlák, pénztárbizonylatok, csekkek stb/ Ezekről nyilvántartást kell vezetni, a NAV ellenőrzi.
A NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal /az APEH, az Illetékhivatal és a Vámhivatal egyesülése/
Fontos, hogy a cég megalakításától számított 15 napon belül válassz könyvelőt és ő jelentse be a céget a NAV-nál, valamint az is fontos, hogy a székhelyedként megjelölt ingatlanon, irodán legyen kiírva a céged neve. Ez a két elem azért fontos mert kb. 1 hónapon belül megkapod az első adóellenőrzést és megmenekülsz az első büntetéstől.
Mert a NAV nem segít téged, nem figyelmeztet, nem ez a célja, hanem büntet méghozzá keményen.

A 2006. évi IV.tv. a gazdasági társaságokról szól.

Írásomban nem említettem a Közkereseti Társasági formát, szándékosan mert szubjektíve nem tartom jónak. Azért nem, mert korlátlan és egyetemleges felelősség mellett folytatják az üzletszerű tevékenységet, elvileg minden tagjuk lehet üzletvezető.
Szintén nem foglalkoztam a Részvénytársasággal, amely formát egyébként jónak tartok, de a magas minimum alaptőke miatt / 5 millió Ft/ kevesebb alakul évente. Lehet zárt/Zrt/, és nyitott/ Nyzrt/, működését megnézheted a Gt-ben.

A jogi segítőd következő feladata a szerződések elkészítése.

1.A vállalkozást segítő szerződések/vállalkozási szerződés, alvállalkozói szerződés, megbízási szerződés, értékesítési szerződés, bérleti szerződés és egyéb a gyakorlat által meghatározott szükséges szerződés/.
Fontos, hogy a cégednek számodra kedvező szerződésmintái legyenek.
Nem jó, ha az üzleti partner szolgáltatja a szerződést, mert az nagy valószínűséggel számára kedvező előírásokat tartalmaz. 

                                                                                                          -7-

2. A következő szerződésfajták a vállalkozás dolgozóinak munkaszerződései, úgy, mint teljes munkaidejű munkaszerződés/főállású munkaviszony/ illetve részmunkaidős /mellékfoglalkozási/ munkaszerződés.
 Mindkettőben ügyelni kell az éppen aktuális minimálbér betartására.

Könyvelői segítő:

- végzi az aktuális könyvelési feladatokat, minden hónapban leadod számára a könyveléshez szükséges számlákat, céged bevételi és kiadási bizonylatait.
 Jó, ha megbeszéled vele az ÁFA kört/éves, negyedéves, vagy havi/. Intézi az ÁFA könyvelését és a különbözetét fizeted vagy visszaigényeled.

- bejelenti az alkalmazott dolgozóidat, kiszámolja a fizetendő járulékok összegét és eléd teszi minden hónapban a bérkifizetések és az utána fizetendő járulékok anyagát. Ez alapján fizetsz a dolgozódnak és a NAV-nak.

/Alkalmazott jogszabályok: 2000.évi C. tv. A számvitelről,2007.évi CXXVII. Tv az általános forgalmi adóról,1995.évi CXVII tv. A személyi jövedelemadóról, 2003.évi XCII.tv. az adózás rendjéről/

Arra ügyelj, hogy a könyvelődtől legalább negyedévenként kérj tájékoztatást, hogyan áll a bevétel és a kiadás viszonya, milyen a pénztárkészleted.
- jó, ha tud segíteni pályázatok készítésében, hiteligénylésben
- jó, ha a munkanélküliek alkalmazásában figyeli a támogatási lehetőségeket
- jó, ha segíteni tud árképzésben

Találkoztam esetekkel, amikor az ügyvezető nem tudta, hogy a cégének a kiadási oldalán nincs elég számlája.

Felszámolás során ma is sok cég ügyvezetője a felszámolási zárómérlege készítésekor tudja  meg, hogy több tízmillió a pénztárkészlete. Amikor megvizsgálom, kiderül, hogy több év alatt halmozódott fel a számla nélkül kifizetett összegekből.
                                                                                                  -8-

Mert, ha az ügyvezető kivesz a cég pénzéből/pl. a bankból/1 millió Ft. -ot és erre nem csatol be a könyvelőnek számlákat/amire kifizette/ akkor a könyvelő a bankból kivett pénzt a házi pénztárban levőnek könyveli. Mi is az a házi pénztár?
A könyvelésben a cégednek két helyen lehet készpénze: a bankban és a házi pénztárban.
A bankban rengeteg pénze lehet a cégednek, míg a házipénztárba elméletileg csak kis készpénzes fizetni valóra való/normál esetekben/

Sok kezdő vállalkozó/különösen az egyéni vállalkozók/ nem tesznek különbséget a saját pénz és a vállalkozásban levő pénz között.

 A saját pénz a vállalkozásból adózással kivett, vagy más munkáltató által leadózott munkabér, vagy egyéb magánszemélyes bevétel/adózott vagy adómentes/
Nagyon fontos tanács, hogy mindig kísérd figyelemmel a vállalkozásba befektetett, vállalkozásból eredő pénzedet, egyeztesd a könyvelőddel, ha személyes célra szeretnéd felhasználni.
Nagy a baj, felszámolás esetén, ha a felszámoló meglátja a nagy házi pénztár készletet és felszólítja az ügyvezetőt, hogy szíveskedjen átadni a házi pénztárba levő több millió Ft-ot, ellenkező esetben feljelentést tesz sikkasztás bűncselekménye miatt.

A fentiek alapján  jó ha megfelelő könyvelőt, könyvelőirodát választasz a céged könyvelésére és a NAV-val való kapcsolattartásra.

Én csak vázolom és megbecsülöm a „kizsákmányolás” fokát ahhoz, hogy a vállalkozásod eredményes legyen. A jó könyvelő nagyon pontosan tudja ezt leírni neked.

A mértéke és neve évenként változó, de van vállalkozási nyereségadó, más néven társasági nyereségadó egy év elteltével,/TÁNYA/,mértéke szinte évenként változó mai szabályok szerint 500 millió éves árbevételig 10 % azon felül: 18%. Van helyi adó amelynek feltételeit és nagyságrendjét a helyi önkormányzat írja elő,Van ÁFA 27%-os 18 %-os/pékáru,tejtermék, távhő  stb/ 5% gyógysezrek, könyvek stb/  van tárgyi és alanyi ÁFA mentesség/.


                                                                                                    -9-

A munkabérhez kapcsolódóan van a dolgozótól/bruttó béréből/ levont egészségbiztosítási járulék ma 6%, nyugdíjbiztosítási járulék 10%, munkaerőpiaci járulék 1,5%.Ezek levonása után kapod meg a nettó bért.
Van továbbá a munkáltató által kifizetendő TB járulék 26% munkaerőpiaci 1% és szakképzési hozzájárulás 1,5%. Tehát amennyit kifizetsz a dolgozódnak nettóban, közel ugyanannyit fizetsz a NAV-nak.
Van még a személyi jövedelemadó /SZJA/ ma egységesen 18%.
További adók a gépjárműadó, az ingatlan értékesítés utáni/ha jövedelmed keletkezett belőle/ ingatlanszerzési adó/illeték/ és egyéb illetékek.
Ne ijedj meg a jó könyvelőd mindenben segít neked. Igaz hogy sok az adó és illeték és járulék teher de a könyvelőd segít ezekben a lehető legkevesebb összteher megtalálásában.
Segít az ÁFA tv. alapján a kedvező áfakör megválasztásában, segít az EVA/ Egyszerűsített vállalkozási adó/ választásában ha a feltételei adottak.
Az ÁFA visszaigénylésben, egyéb állami támogatások, juttatások igénybe vételében.

Marketing segítő:

Fontos, hogy megfelelően képzett marketing menedzsered legyen. Hirdetésre, reklámra költhetsz nagyon sokat és lehet, hogy nem lesz eredménye, minden változatlan marad.
Fontos, hogy ahhoz a célcsoporthoz jusson el a hangod, aki a potenciális vevő.

Van egy kiváló marketinges ismerősöm, aki azt mondta, hogy csinálok neked honlapot az interneten és kb 3 nap múlva az első öt helyen dob ki a google.
 Nem hittem el /na, ezt azért nem árultam el neki/, így bíztattam próbáljuk ki.
Számomra hihetetlen volt, hogy 3 nap múlva 4.-ként adta ki a google az általa elkészített honlapomat. Hozzáteszem, úgy voltam negyedik, hogy az előttem levő 3 az egy cég volt,
tehát cégek tekintetében a második voltam.
 Eltelt egy hét és az online jogtanácsos keresőre már az első két helyen az én honlapomat dobta ki a google.
 Ez a hölgy tud valamit, vedd meg a könyvét amelyben megosztja veled a titkait. Neve: Szalontai Teréz, könyvének címe: A sikeres online marketing titkai.


                                                                                              -10-

 A könyve a Marketing Medve akcióján belül található. Néhány ügyes honlapja: a mozogjotthon.com, a tanuljotthon.com. és az enyém a drhalasz.blogspot.com

 Példám bizonyítja, hogy az ügyes szakember fontosabb, mint a pénz a reklámban.

Fővonalakban a jogi, könyvelési és marketing háttér elegendő a sikeres vállalkozáshoz.

Nem szóltam a szakmai háttérről, amely annak a függvénye, hogy milyen tevékenységet akarunk végezni. A cégünk tevékenységi körében foglalt minden munkát végezhetünk,
azonban arra vigyázzunk, hogy a tevékenységhez szükséges szakképesítéssel rendelkező dolgozónk legyen.

M ű k ö d i k  a  c é g e m

Jön a várt eredmény, állandó odafigyeléssel még a világgazdasági válság sem rengeti meg.
Odafigyelünk a kinnlevőségeinkre, amennyiben nem fizetnek határidőn belül, már               követeléskezelőnk intézi a behajtást.
Megválogatjuk üzleti partnereinket, leinformáljuk tőkeerősségét, fizetési morálját.
Költségtakarékosan dolgozunk, figyelünk minden körülményre, minden „fillérre”.
Sikeres a vállalkozásunkban egyre jobb eredményeink vannak, tudunk fejleszteni saját erőből.
Már a bankhitellel sincs gondunk, ki tudjuk a kamatokat termelni. Ügyes szakemberek intézik  egy-egy fejlesztés kapcsán a vissza nem térítendő támogatások igénylését, figyelünk a munkanélküliek és egyéb támogatásra kijelölt emberek foglalkoztatására.

Nem hozza a várt eredményt:
Meg kell vizsgálnom ha a cégem nem hozza a várt eredményeket. Ennek első lépése az átvilágítás: Meg kell vizsgálnom vagy vizsgáltatnom, a bevételi oldalt. Ha kevesebb miért kevesebb a bevétel? Mit kell tennem, hogy a bevétel az eredeti vagy több formára álljon át.
Meg kell nézni a kiadási oldalt, ha több mint korábban mi okozza miért több?
Lehetnek új költségek, lehet több alkalmazott, több bér, drágább eszközök, anyagok stb.
                                                                                                -11-

Szakembereink/könyvvizsgáló, üzletviteli jogi tanácsadó/ elvégzik a feladatot.
Megmondják, hogy mit kell tenni, hogy a költségek csökkenjenek?
Mutatják, hogy árat kell emelnem vagy sem, hogyan növelhető a bevétel.
Rámutatnak, hogy mely ágazatok, tevékenységek végzése nyereséges, melyek nem.
Utat mutatnak veszteséges tevékenységek megszüntetéséhez, a nyereséges részekre esetleges kiválásukra .

A beolvadás, kiválás intézményével bővebben nem foglalkozom ehhez közgazdasági és jogi feladatok vannak előírva és célszerű ehhez értő céggel megoldatni ezen gondot. Nyilván ez esetben jogutóddal történő megszűnésről van szó.

Cégünk rendelkezik szakemberekkel ennek megoldására.

Amennyiben az átvilágítás olyan problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek egy csődeljárás esetén megoldhatóak akkor csődöt jelentünk.

Csőd: ez lényegében 90 nap arra, hogy megtervezzem a jövőt és közben ne zavarjanak a fizetési kötelezettségeimmel. Tehát csőd jelentése esetén nem indulhat ellenem felszámolási eljárás. Kidolgozhatom, mit adok el, honnan lesz bevételem, hogyan tudom a tartozásaimat rendezni. Lehetőség arra is hogy a hitelezőimmel meg tudok egyezni kamatelengedésben, esetleges tőke összeg csökkentésben és új fizetési beütemezéssel tovább tudok élni.

Izgalmas kérdés, hogy csőd esetén a hitelezői érdekek védelmére a bíróság kijelöl vagyonfelügyelőt, azonban a cég érdekeinek figyelemmel kisérésére, a legjobb egyezség
megkötésére nincs figyelemmel ezt oldja meg a cég. Az én értelmezésem szerint a vagyonfelügyelővel egy azonos képzettségű csődmenedzser tudja a cég érdekeit képviselni.
Egy csődegyezség esetén a cég újraéled, újra kezdhet világos feltételekkel.

Cégünk vállal csődmenedzseri feladatokat is.

A csődegyezség lényegében azt jelenti, hogy a cég az összes hitelezőjével megegyezett arra, hogyan, és milyen összegben illetve mikor fizeti meg részére a tartozását.
                                                                                                  -12-

Elég volt a vállalkozásból, a cégből, megszüntetem, úgy hogy mindenkit kifizetek és tiszta lappal szállok ki a vállalkozás világából.
Ennek jogi formája a végelszámolás.

Végelszámolás:

Ezen formában gyakorlatilag mindenkit ki tudok fizetni vagyonból/ ingatlan, ingóság, eszközök, és pénz ill. követelés/ehhez választok végelszámolót aki levezényli és a kielégítés után a cégbíróságon bejegyezteti a cég jogutód nélküli megszűnését.

Fontos olyan végelszámoló megnevezése, kijelölése aki érti a dolgát.

Cégünk vállal végelszámolói feladatot is.

Amennyiben a vagyon nem fedezi a tartozásokat, úgy a végelszámolás felszámolásba fordul át.
Megjegyzendő hogy létezik kényszer végelszámolás, amikor a céget nem találják székhelyén, az ügyvezetőt nem találják és a cégbíróság indítványára történik a végelszámolás elrendelése. Ilyenkor a bíróság jelöli ki a végelszámolót a felszámolók közül.

Tehát összességében a végelszámolás lényege, hogy a cég jogutód nélkül megszűnik, úgy hogy tartozásai nem maradnak.


A következő megszüntetés a felszámolás, amely szintén jogutód nélküli megszűnési forma.
A gyakorlata a következő: a tartozó fél ellen felszámolási indítványt terjeszt elő a bíróságon megjelölve a lejárt tartozás nagyságrendjét.

Amennyiben a formai követelményeknek megfelel, úgy a bíróság elindítja az eljárást és felszólítja a hitelezőt, hogy amennyiben elismeri a tartozást kérhet 30 napot a teljesítésére.


                                                                                                  -13-

A 30 nap eredménytelen eltelte után megindul a felszámolás, amikor is a bíróság már kijelöli a felszámoló szervezetet.
Felszámolás során két eset lehetséges.
1. Én/mint cég/ vagyok  felszámolás alatt  és mint ügyvezetőjének sok dolgom van a felszámolóval.
2. Hitelezője vagyok a felszámolás alatt álló cégnek, tartozik nekem, mint cégnek

Az első esetben a felszámolás kezdő időpontjára felszámolási zárómérleget készíttetek és azt 45 napon belül átadom a felszámolónak. Átadom a cég összes vagyonát, iratát a felszámolónak. A cégem a vállalkozásom meg fog szűnni, jogutód nélkül, elméletileg a cég vagyonát értékesíti a felszámoló és kifizeti a bejelentkezett hitelezőket a törvényben előírt
sorrendben. Akiknek nem jut pénz azok kapnak egy papírt, hogy a követelésük behajthatatlan, kielégítésre nem számíthatnak és a könyvelésükből leírhatják.
Amennyiben nincs vagyon vagy könyvelési anyag akkor a felszámoló egyszerűsített eljárással elméletileg 6 hónap elteltével intézkedik a megszüntetés iránt, ha van mindkettő akkor 2 év az előírt határidő.

A második esetben 45 napon belül bejelentem a hitelezői igényemet a felszámolóhoz. Csatolom a bizonyítását a hitelezői igényemnek és kérem a felszámoló visszaigazolását.

A felszámoló hitelezői értekezletet fog tartani ahol kiderül, hogy mennyi térülhet meg és kinek a felszámolás során.

/Alkalmazott jogszabályok: az 1991. évi IL. tv a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról, 2006.évi V.tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról/

Cég megszüntetés, új cégalapítás.


Szó volt róla, hogy van jogutóddal történő, és van jogutód nélküli cég megszüntetés.
A gyakorlatban az eladósodott cégeiktől szabadulnak a tulajdonosok, ügyvezetők jogutód nélküli felszámolással. A régi gyakorlat él bennük, Kft esetén a tartozásokért nem felelősek.

                                                                                             -14-

Ezért megszüntetik a terhet jelentő céget és alapítanak egy új céget, ahová átviszik a vagyont és az élő megrendeléseket szerződéseket.
A mai új szabályok alkalmazásával már felelőssé tehető az ügyvezető, ill a többségi tulajdonnal rendelkező tag. Lehetőség van sikeres pert nyerni ügyvezető ellen, ill többségi tulajdonos ellen.
Tehát ahhoz hogy a felelősség alól kibújjunk, legalább 2 évre visszamenőleg kell a vagyont átmenteni, és az ésszerű gazdálkodás magyarázatára fel kell készülnünk.

Ma is találkozom még olyan ügyfelekkel, aki azt mondják felszámolták a tartozó céget így nincs mit tenni, nem tudjuk a tartozást behajtani. A felszámolás során lehet, hogy nem lehet, de meg kell vizsgálni az ügyvezetőt, hogy a cég gazdálkodása mennyiben kifogásolható polgári és büntetőjogi aspektusból.
Lehet, hogy a cég tartozása az ügyvezetőn követelhetővé válik, és ha van a megtérülésre is esély akkor sikerrel jut hozzá a felszámolás alatt levő cég tartozásához. Ezt érdemes megvizsgálni, és ha van értelme, akkor polgári pert indítani, illetve büntető feljelentést tenni és indítványozni a bűnügyi zár alá vételt.
A tisztességes gazdálkodás kialakulásának folyamata van Magyarországon is. Ma még sajnos  ott tartunk, hogy alapítanak céget úgy is, hogy már a megalakításakor halálra van ítélve, mert azért alakítják, hogy az első,második „lehúzás” után felszámoltatják vagy eladják az eladósodott céget külföldieknek, hajléktalanoknak és sajnos ebben kollégák segítséget nyújtanak.
Az újabbnál újabb jogszabályok próbálják ezt megszüntetni, de kevés sikerrel. Amíg a gazdálkodás szereplői ki nem szűrik maguk közül a szélhámos, bűnöző cégeket addig a tisztességes gazdálkodás nem nyer teret.

A felszámolók sűrűn találkoznak munkájuk során olyan cégekkel, amelyeknek nincs iratanyaguk eltűnt, ellopták vagy véletlenül elégett, elázott stb. így nem vizsgálható, nem követhető nyomon a gazdálkodás.
Egyszerűsített eljárással megszüntetik a céget. A felszámoló nem töri magát azon, hogy volt-e vagyon, mi lett vele. Az adóhatóság sem nyomoz, a szükséges munkájukat elvégzik és a valóság rejtve marad.

                                                                                                 -15-

Cégünk, mint követeléskezeléssel és behajtással foglalkozó cég útjába ered a valóság vizsgálatának, nyomoz utána, megvizsgálja a követelések behajthatóságát és ha szükséges és ésszerű pert indít, vagy büntető feljelentést tesz.

Több esetben sikerült behajtani a már elveszettnek hitt adósságot.


Alkalmazz mediátort


Amennyiben vitád van, nem értesz egyet a megrendelőddel, alvállalkozóddal esetleg vitád van a dolgozóddal nem törvényszerű a bíróság igénybe vétele.

Lehet hogy egy közvetítő kialakítja a közös álláspontot amelyet mindkét fél elfogad ezt írásban rögzíti és előbb jutsz a megoldáshoz.

Gyorsabb és egyre elfogadottabb a közvetítő/mediátor/ felkérése egy adott ügy megoldására.

A pénzügyek, tartozások egyeztetésére is eredményesebb a gyorsasága miatt.

Egy per elhúzódhat évekig, még megnyerése esetén is végrehajtóra lehet szükség, hosszú évek alatt sok minden történhet /felszámolás, magánszemélyek halála stb/, a gyors közvetítői eljárás kideríti, hogy akar-e fizetni vagy sem, mennyit tud fizetni, mikor. Az általa létrehozott egyezséget a későbbiekben a bíróság, vagy bármely hatóság elfogadja.

A közvetítőket az igazságügyi kormányhivatalok tartják nyilván, névjegyzéket vezetnek
róluk.
Használhatóak családjogi ügyekben , sőt újabban már büntető ügyekben is, ahol a büntetési tétel nem több 5 évnél és indítványra az ügyészség kiadja mediátornak.

Cégünk a mediáció minden ágára alkalmaz munkatársakat.

Offshore cég, külföldi cégalapítás.

                                                                                                    -16-

A lényege az hogy vannak a világon „adóparadicsom”-nak nevezett országok, helyek ahol az ottani cégek/amennyiben tulajdonosai külföldiek/ nagyon kedvező adózás mellett működhetnek.

Egyetlen kikötésük hogy abban az országban nem vállalkozhatsz amelyikben az offshore céged van. Az offshore cégedet megalakítják, bankszámlát nyitnak, könyvelnek neked, van ottani vezetőd aki rendezi a céged dolgait, neked semmi dolgod nincs mint az ottani bankszámládra kiutalod a pénzt és nagyon kedvező adózás után zsebre vágod.

Nyilván a pénz  kiutalásához megfelelő vállalkozói, üzletkötői vagy egyéb szerződés kell amely jogalapot teremt a pénz kiutalásához.

A mai árak mellett egy offshore cég megalakítása és egyéves fenntartása kb.1 millió Ft.
Az éves kölsége kb 6-700.000 Ft. Tehát nem a kezdő vállalkozások részére ajánlott.
Offshore cégek alapítása
Az offshore angol kifejezés szó szerinti jelentése: parton túli, parton kívüli. Azon vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek a cégbejegyzés országában nem folytatnak tevékenységet. Sok ország, így köztük Magyarország is lehetőséget biztosít vállalatoknak, hogy kedvezményes adókban részesüljenek, ha ott nem végeznek tevékenységet.
Az offshore műveleteket általában adóoptimalizálásra használják, de egyre nagyobb szerepet kap más pénzügyi tevékenységek során, az ingatlan szektorban, valamint a nemzetközi kereskedelemben és az e-kereskedelemben is.
Az adóparadicsom helyszíneken bejegyzett offshore vállalatok esetében társasági adó egyáltalán nincs, a vállalatoknak csak egy nagyon alacsony fix összegű adót kell fizetniük évente.
A cégekre a cégbejegyzés helyszínétől függően vonatkozik beszámolási vagy közzétételi kötelezettség a tulajdonossal, igazgatókkal és a gazdálkodással kapcsolatban, de jellemzően a kötelező adómérték csökkenésével fogynak ezek a kötelezettségek is.
                                                                                                  -17-
 Az európai helyszínek általában valamilyen alapfokú könyvelést, letétet, igazgatótanácsot, számlavezetést, eredményességi jelentéseket, stb. megkövetelnek.
Jogi háttér
Az offshore tevékenység az adott helyszíneken zömmel ugyanolyan szabályozott jogterület, mint a cégjog más területei. Alapvetően az angolszász jog talaján alakult ki (a római jogon alapuló jogrendű országok ezt a gyakorlatot kevésbé ismerik, jellemző kivétel Liechtenstein, ahol ismert a profitábilis (nyereséges) alapítvány vö. Stiftung fogalma is). Az offshore tevékenység azért alakult ki, mert az angol királynő adómentességet adott a Csatorna-szigeteknek (Guernsey, Jersey, Man-sziget) cserébe védelmi erőfeszítéseikért. Az uralkodói adómentességet gyorsan felhasználták a pénzintézetek.
Az illetékességi területek jogalkotása modern és naprakész, ami a lehető legnagyobb jogi szabadságot és diszkréciót biztosítja a tulajdonosok számára, a pontos jogi környezet viszont országonként eltérő.
Az Európai Unió mint minden magas adóval és komoly államaparátussal rendelkező ország vagy régió az adóelkerülést és az offshore cégekkel való visszaélést károsnak tartja, és igyekszik kiküszöbölni.
Offshore cégek alapítása és működtetése, bármilyen más cégformához hasonlóan nem jogellenes.
Nagyon sok olyan ország van szerte a világon, amely komolyabb ipar vagy mezőgazdaság hiányában turizmusból vagy a tőke számára alacsony adókból tartja fenn magát. Ezekben az országokban a gazdasági társaságokat kizárólag egy éves fix adó vagy pedig az árbevétel után nagyon alacsony adó megfizetésére kötelezik, ami ezeknek az országoknak még így is megéri, hiszen a „kevesebb több” alapon rengeteg vállalat választja őket bejegyzésének helyszínéül.

Az illetékességi helyszínek jogalkotása a következő vonzó társasági jellemzőket kínálja:
1.    Korlátolt felelősség.
                                                                                                     -18-
2.    Korlátolt felelősséggel rendelkező igazgató.
3.    Minimális bejelentési kötelezettségek, és nem kötelező pénzügyi beszámoló megküldése a kormánynak.
4.    Névleges igazgató és névleges részvények lehetővé tétele.
5.    Kijelölt vállalati igazgatók és részvényesek lehetővé tétele.
6.    Bemutatóra szóló részvények lehetővé tétele.
7.    Nem kell közzétenni a tényleges tulajdonos személyét a kormányzati hatóságoknak.
8.    Az igazgatók és a részvényesek személye nem nyilvános.
9.    Alacsony tőkekövetelmények, nincs tőkebefizetési kötelezettség, az éves kormányzati díjak nem a jegyzett tőke összegén alapulnak.
10.    Az igazgatósági és részvényesi ülésekre bárhol sor kerülhet, a megbeszéléseket akár telefonon is lefolytathatják.
11.    Minden közös vállalati formánál lehet korlátolt felelősséget delegálni.
Mindezek mellett csak néhány helyszín biztosítja az összes fenti vonzó társasági jellemzőt, de ezek többsége szinte az összes adóparadicsomi – más néven offshore – helyszínen elérhetők. Az adóparadicsomokról más néven "adózási kérdésekben nem együttműködő joghatóságokról", a G20 országok és az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) fekete listát bocsátott ki 2009-ben. Azóta a korábban adóparadicsomnak bélyegzett országok sorra kötik az OECD nemzetközi adózási szabványoknak megfelelő kettős adózást elkerülő egyezményeket (DTA), amelyek tartalmazzák az adóinformáció-csere (TIEA) záradékot. Az olyan országok, amelyek 12 ilyen szabványos szerződést kötöttek lekerültek a listáról, amely gyakorlatilag kiürült. Az adóparadicsomok új hivatalos elnevezése: Kis Pénzügyi Központ (SFC).
A klasszikus offshore-helyszíneken  (ilyen például a Seychelles-szigetek, a Bahamák és a Brit Virgin-szigetek) már évi 600-800 dolláros alapítási és fenntartási díjért céghez lehet jutni 2-6 héten belül.
Akár az interneten keresztül, magyarországi szolgáltató beiktatása nélkül is alapítható offshore társaság, de nem árt hozzá az angol nyelvtudás és az online szolgáltató előzetes ellenőrzése. Ezután postán elküldik az okiratokat, és e-mailben vagy telefonon lehet egyeztetni a céggel.
                                                                                                   -19-
A nem klasszikus adóparadicsomnak számító, de kedvező adózási feltételeket kínáló országokban, például Cipruson vagy Máltán 2-4 hét alatt lehet céget alapítani,   5500-4500        eurós éves díjért. A magasabb árban már benne van a fenntartással kapcsolatos összes költség, valamint a könyvelés, könyvvizsgálat díja is, ezek ugyanis kötelezőek a klasszikus offshore helyszínekkel ellentétben . Az alapítás azért megy gyorsan, mert már meglévő, "a polcról levett" társaságot kap a megrendelő, de a cég elnevezését a későbbiekben természetesen meg lehet változtatni.
A cégbíróság adatai szerint jelenleg több mint kétezer offshore cég rendelkezik Magyarországon leányvállalattal, ám ennek sokszorosa azoknak száma, amelyek offshore megoldásokkal élnek. Az alapítással foglalkozó cégek és ügyvédi irodák bevételi adataiból arra lehet következtetni, hogy évente átlagosan 750 céget hoznak létre magyarok.
 A többség kockázatos megoldást választ. Akár 6-8 éve alapított társaságot is tudnak kínálni azoknak, akik több évre visszamenőleg szeretnének bizonylatolni valamilyen ügyletet, ami adóelkerülésnek minősül, nem pedig adóstrukturálásnak. Utóbbi során legális, vagyis a jogszabályoknak minden szempontból megfelelő megoldásokat alkalmaznak, melyek az adóhatóság előtt védhetők. Az ilyen struktúrák kidolgozása bonyolult, nagy tudást, a nemzetközi jogszabályok pontos ismeretét igényli, ezért az adótanácsadó cégek titkos receptként kezelik őket.
Nem szívesen határoznak meg a szakértők összeghatárt arra vonatkozóan, hogy mikor éri meg komolyan adótervezéssel foglalkozni, általában 100 millió forint feletti árbevételt említenek, de figyelembe kell venni a cég költségszintjét is. Amennyiben az árbevétel-arányos profitráta alacsony, nem érdemes adótervezésben gondolkozni.
A klasszikus magyar offshore játékos a fapados, adóelkerülő megoldást alkalmazza: elkezd számlákat "gyártani" a külföldi társaság nevében, ami nem nehéz, akár egy táblázatkezelő programmal is könnyedén előállítható, és a magyar adóhivatal számára ellenőrizhetetlen.
A magyar cég befogadja a számlákat, melyek jellemzően menedzsmentszolgáltatásról, jogdíjról vagy egyéb tanácsadói szolgáltatásról szólnak, ezzel "elköltségeli" a bevételét, és nem fizet társasági adót.
                                                                                                  -20-
Gyakran használják tőzsdézésre is az offshore cégeket, mert az elért árfolyamnyereség után így nem kell adózniuk .
A magyar piacon nagyon sokan foglalkoznak offshore szolgáltatással, de legtöbbjük a cég alapítása után elengedi a tulajdonos kezét. Előfordulhat például, hogy a társaság így olyan tevékenységet végez Magyarországon a cég nevében, ami telephelyet keletkeztet, vagyis adófizetési kötelezettséget von maga után.
A nagyok játéka marad
A kormány az adóparadicsomok elleni küzdelem jegyében 30 százalékos forrásadót vet ki a fizetett kamatra, jogdíjra és szolgáltatási díjra, ha azt olyan államban székelő                  magánszemélynek vagy cégnek fizetik ki, amellyel Magyarországnak nincs hatályos egyezménye a kettős adóztatás elkerülésére. A forrásadó lényege, hogy azt a kifizetőnek - a magyar cégnek vagy magánszemélynek - kell levonnia az adóparadicsomban székelő társaságnak juttatott összegből. Ha például egy panamai cégnek fizet egy magyar társaság kamatot vagy jogdíjat, akkor az után itthon adóznia kellene. A forrásadó előnye, hogy nehezen megkerülhető, mivel azonban az uniós és OECD-tagállamokba történő kifizetéseket
mentesíteni kell a forrásadó alól, nyitva marad egy kiskapu: egy tagállam, például Ciprus közbeiktatásával továbbra is elkerülhető az adófizetés.
A kormány a 30 százalékos adókulccsal meglepte a szakértőket is, akik 5-15 százalékos forrásadó bevezetésére számítottak. Ezzel az intézkedéssel a fapados megoldást alkalmazó kis halakat gyakorlatilag ellehetetleníti a jogalkotó. Azok számára, akik nagyban játszanak - s vélhetően kihasználják a kiskapukat és közbeiktatnak egy olyan céget, amelyre nem vonatkozik a forrásadó -, ez jelentősen megdrágítja az adóoptimalizálást.
A szolgáltató piac vélhetően tisztulni fog, mivel a bonyolultabb struktúrákat egy komolyabb nemzetközi hálózattal, kapcsolatrendszerrel és információval nem rendelkező egyéni tanácsadó nem képes létrehozni. A forrásadó bevezetésével a jogalkotó gyakorlatilag azt üzeni az eddig kétkedőknek, hogy az offshore cégek alkalmazása legális, de meg kell fizetni az árát.
                                                                                               -21-

Bizonyítani kell a gazdasági jelenlétet
Az adóparadicsomok elleni intézkedések másik eleme, hogy megváltoztatják a társasági adóban az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát. Ebbe eddig azok a magyar magánszemélyek, illetve cégek által tulajdonolt társaságok tartoztak, amelyek olyan államban székelnek, ahol a társasági adó nem éri el a magyar mérték kétharmadát. Az alkalmazott társasági adókulcstól függetlenül kivételt jelentenek az EU és az OECD tagállamai, valamint azok az országok, amelyekkel Magyarországnak van egyezménye a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén. Offshore cégek költségei (ezer forint)*
    Első év    További évek
Seychelles    400    200
Bahamák    475    225
Mauritius    500    225
Brit Virgin-szigetek    525    250
Hongkong    700    375
Ciprus    750    275
Málta    1250    400
Svájc    1500    800
Liechtenstein    1600    800

A jövő évtől ezt a szabályt kibővítenék azzal, hogy a cégnek valódi gazdasági jelenléttel kell rendelkeznie az adott államban, ami akkor teljesülne, ha bevételeinek több mint fele származna termelő, feldolgozó, szolgáltató, mezőgazdasági vagy kereskedelmi tevékenységből.
Vagyis az ellenőrzött cég kategóriába tartozhatna például az Egyesült Államokban vagy Cipruson bejegyzett társaság is, ha az adózó nem tudja bizonyítani, hogy valódi gazdasági jelenléttel bír az adott országban.


                                                                                                 -22-

További érdekesség, hogy azon uniós tagállamokban alapított társaságok is ellenőrzött külföldi társaságnak minősülhetnek a jogszabálytervezet alapján, ahol a társasági adókulcs nem éri el a magyarországi adókulcs kétharmadát. Az EU-tagállamok tekintetében ez a rendelkezés a közösségi jogba ütközhet. Kérdéses az is, hogy a jogalkotó mit sorol a tényleges gazdasági jelenlétet generáló tevékenységek közé, emiatt a szakértők várhatóan állásfoglalásokért bombázzák majd a szaktárcát.
 A holding társaságok például tényleges üzleti tevékenységet nem folytatnak, csak cégcsoportok részvényeit birtokolják és kezelik. Érdekes lenne, ha ezeket emiatt az ellenőrzött külföldi társaság kategóriába sorolná a jogalkotó, miközben Magyarországon is kedvező adózási környezetet kínál számukra.
Nemcsak az adóparadicsomokba irányuló összegeket adóztatja meg a kormány, hanem az onnan szerzett jövedelmeket is. Ha egy ellenőrzött külföldi társaságtól kap osztalékot vagy kamatot egy magyar magánszemély, akkor az után meg kell fizetnie a személyi jövedelemadót a jövő évtől, továbbá a fel nem osztott eredményt is adóztatná a jogalkotó. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az illető nyereséggel eladja az ilyen társaságban lévő részesedését. Amennyiben egy magyar cég ellenőrzött külföldi társaságtól osztalékot kap, akkor társasági adót kell fizetnie a külföldi cég osztalékkal csökkentett mérleg szerinti eredménye után is.

A franchise szerződés

                            A franchise

A franchise francia eredetű szó: jog, privilégium megadását jelentette. Napjainkban e kifejezés már egy vállalkozási formát takar.
A franchise know-how-hoz és védjegyhez vagy kereskedelmi névhez kapcsolódó, valamint – a megállapodás tárgyától függően – más iparjogvédelmi vagy szerzői jogok együttese, amelyet áru forgalmazása vagy szolgáltatás teljesítése céljából használnak fel.

                                                                                                  -23-

Ez a vállalkozási forma világszerte elterjedt, a gazdaság majd minden ágában népszerű. A legismertebb alkalmazási területe a ( pizzára, hamburgerre, csirkére etc. alapozott ) gyorsétkeztetés ( fast food rendszerek: pl: Mc Donald’s, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken ).
                                            

A franchise típusai

A franchise tárgya alapján három típus ismert :

a)    szolgátatási franchise
b)    értékesítési franchise
c)    termelési franchise

Abból a szempontból, hogy a rendszer milyen uniformizáltságot mutat, elkülöníthetünk:
a)    kis – és / vagy nagykereskedői
b)    üzleti franchise-t.

Annak az aspektusa alapján, hogy a franchise - átvevő milyen módon vesz részt a rendszerjellegű vállalkozásban, előfordul:
a)    teljes-franchise
b)    részleg-(mini) franchise
c)    befektetői ( nagy )franchise


                                      A franchise - szerződés fogalma, jellege

A franchise szerződés olyan megállapodás – kivéve a kizárólag nagykereskedelmi megállapodást -, amelyben a francsise – átadó ellenszolgáltatás fejében feljogosítja a franchise – átvevőt a franchise- nak meghatározott területen való hasznosítására, és legalább a következőkre vonatkozó kötelezettségvállalásokat tartalmazza:
- közös név illetve üzleti megjelenés alkalmazása
- a megállapodásban meghatározott üzlethelyiség, illetve szállítóeszköz egységes megjelenítése
                                                                                                  -24-

- a franchise részét képező know-how-nak franchise-átadó által franchise-átvevő rendelkezésére bocsátása
- a franchise-átadó által folyamatos kereskedelmi vagy műszaki támogatás nyújtása a franchise-átvevő részére.

                                            A franchise-szerződés alanyai

-    franchise-átadó ( franchisor )
-    franchise-átvevő ( franchisee )

                                                 A franchise-szerződés tárgya

A franchise-megállapodás közvetlen tárgya a franchise használata és hasznosítása meghatározott  területen és ideig. A franchise-jogviszony közvetett tárgya a franchise és az arra épülő rendszer.

A franchise rendszer ismérvei:

-    az egy központ köré szerveződés
-    közös név alatti megjelenés
-    közös tartalom
-    azonos működési mechanizmus
-    azonos jogi szabályozás
-    azonos pénzügyi kapcsolat
-    azonos terület
-    azonos termék szolgáltatási kör, minőség, módszertan, és személyzeti politika
-    egységes image-kialakítás, árubeszerzés és elszámolás ( könyvelés )


                                               A franchise szerződés megkötése


Általában írásban, hosszabb időre, a teljességre törekedve kötik.
                                                                                                  -25-

Elmaradhatatlan melléklete a kézikönyv, mely a teljes rendszer leírását és üzemeltetését tartalmazza.

Egy franchise szerződés általában a következő tartalommal köttetik meg:
-    a felek megnevezése
-    a szerződés tárgyának meghatározása
-    a franchising céljának rögzítése
-    a szerződés időbeli hatályának kikötése
-    a területi hatály megállapítása
-    ellenérték meghatározása
-    a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek leírása
-    a nyújtandó termék, szolgáltatás előírása
-    árképzési szabályok kialakítása
-    üzleti titok és titoktartás és a folyamatos együttműködés kikötése
-    versenytilalmi előírások
-    felelősségi szabályok felállítása
-    megszűnési esetek és jogkövetkezményeik részletezése
-    franchise átruházásának megengedése
-    jogviták rendezése módjának, a bírósági illetékességnek és az alkalmazandó jognak a meghatározása      

Összefoglalás

Próbáltam összeszedni a teljesség igénye nélkül azokat a jogterületeket, jogintézményeket amelyek egy vállalkozás elindítása és működtetése során fontosak lehetnek.
Nyilván nincs teljesen kidolgozva, gyakorlati példákkal ellátva egyik terület sem.
Amennyiben minden területet részletesen, elméleti és gyakorlati oldalról dolgozok fel az több ezer oldal lett volna. Nos erre nem vállalkoztam, arra azonban igen hogy a leglényegesebb elemeket megvilágítsam a joghoz nem értő, de vállalkozni szándékozó embereknek.
Vállalkozom továbbá arra, hogy akit csak egy-egy részterület érdekel, azt kifejtsem részére személyre szabottan.

                                                                                               -26-

Nyilván lehet különböző intelligencia szintekkel és különböző iskolai végzettségekkel vállalkozást indítani, és az is nyilvánvaló, hogy az illető értelmi képességeihez kell igazítanom/hogy megértse/ a megismerés magyarázatát.
Ezért vállalom, hogy személyes megkeresés esetén az írás bármelyik részét, fejezetét részletesen kifejtem, sőt segítek is a megvalósításában.
Egyébként az Iroda ahol dolgozom éppen ilyen vállalkozásokat segítő céllal jött létre: D & C  Iroda Kft 4100 Berettyóújfalu, Mátyás u.12. desciroda@gmail.com tel:06306552061


                                                                           Dr. Halász Árpád
                                                                                  jogtanácsos

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Update?

(Anima1, 2012.07.20 00:36)

Köszönöm ezt az összefoglalót!
Egyelőre csak átfutottam, de így is több dolog "megvilágosodott". Alaposan át fogom rágni magam rajta!

Re: Update?

(drhalasz, 2013.01.20 08:10)

Nem tervezem az adózás új formáinak beépítését, hiszen könyvelni mindenkinek kell aki vállalkozást indít és az aktuális adózási részleteket tőle megtudhatja.

Ami érdekes számomra és kimaradt az anyagból az, hogy lassan mindenhez előírnak iskolai végzettséget, ügyvezető analfabéta vagy értelmi fogyatékos is lehet.

.

(Anima1, 2012.07.20 00:37)

Nincs kedve majd kiegészíteni a tervezett új adózási formákkal?